top of page

Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacijos direktorius dalyvavo FENCA kongrese

Updated: Nov 21, 2018


Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacijos direktorius Marius Šlepetis spalio 25-26 dienomis dalyvavo Strasbūre vykusiame Europos nacionalinių skolų išieškojimo asociacijų federacijos FENCA kongrese.


Asociacijos vadovas turėjo progą iš arčiau susipažinti su federacijos veikla, jos prezidentu ir nariais, su ilgametę patirtį turinčių Europos kreditų valdymo įmonių atstovais dalinosi naudinga praktine patirtimi bei įžvalgomis kreditų valdymo ir asmens duomenų apsaugos reguliavimo klausimais. Kongrese vykusių diskusijų bei mokymų metu aptartos Lietuvos kreditų valdymo rinkai itin aktualios temos, tokios kaip 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ taikymas ir asmens duomenų tvarkymas, esamos bei planuojamos reguliacinės priemonės Europos lygmeniu, aptarta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva COM(2018)135 „Dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo“, kreditų valdymo rinkos situacija pasaulyje ir jos perspektyvos, technologinių priemonių taikymas ir dirbtinio intelekto naudojimas kreditų valdymo veikloje.

Europos nacionalinių skolų išieškojimo asociacijų federacija FENCA vienija 75 procentus ilgametę patirtį turinčių su kreditų valdymo rinka susijusių Europos įmonių. Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija artimiausiu metu planuoja tapti FENCA nare ir aktyviai dalyvauti diskusijose kreditų valdymo klausimais europiniu mastu. Asociacijos narystė FENCA neabejotinai bus naudinga kuriant kreditų valdymo rinką reglamentuojančius teisės aktus Lietuvoje, tarp jų, kreditų valdymo įmonių veiklos etikos kodeksą, o taip pat šiuo metu Seime registruotą Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymą.

Recent Posts

See All

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page