top of page

Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija

Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija įsteigta 2004 m. liepos 16 d. Asociacija vienija Lietuvos kreditų valdymo bendroves, asociacijos nares.

 

Lietuvos kreditų valdymo įmonių asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia asociacijos įstatais.

 

Pagrindiniai asociacijos tikslai - koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti, taip pat sudaryti sąlygas asociacijos nariams savarankiškai vystyti ir plėtoti kreditų valdymo verslą Lietuvoje.

bottom of page